Конфиденциалност


За целите на онлайн продажба на билети „ГРУП ПЛЮС“ ЕООД събира и съхранява данни за Потребителите, закупили автобусни билети само и единствено във връзка със сключването на договора за продажба на билети. Данните, които „ГРУП ПЛЮС“ ЕООД с оглед на това са: име на пътуващия, електронна поща, място на пътника и данни за автобусния курс.  
Всички плащания при покупка на автобусни билети се извършват чрез Платежен оператор. В Сайта на „ГРУП ПЛЮС“ ЕООД не се въвежда никаква информация свързана с платежните средства. Тази информация се обработва изцяло от Платежния оператор и „ГРУП ПЛЮС“ ЕООД няма достъп, не получава, не събира и не съхранява никакви данни, свързани с плащането освен номера на билета.

„ГРУП ПЛЮС“ ЕООД не предоставя, не разгласява и не използва за други цели информация за Потребителите, съхранявани във връзка с онлайн продажбата на автобусни билети, освен в случаите, в които е задължена по силата на нормативен акт.

„ГРУП ПЛЮС“ ЕООД събира и обработва личните данни съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, в качеството си на оператор на лични данни.

За нас

Ние предлагаме богат избор на маршрути и се стремим да осигурим условия за комфортно и сигурно пътуване по нашите автобусни линии.

© 2019 Etap Adress & Grup Plus All rights reserved