София,
Бул. "Мария Луиза" 102

Информация за автобуси: +359 2 81 33 100
Транспортен отдел: +359 2 936 60 11
e-mail: transport@etapgroup.com

За нас

Ние предлагаме богат избор на маршрути и се стремим да осигурим условия за комфортно и сигурно пътуване по нашите автобусни линии.

© 2019 Etap Adress & Grup Plus All rights reserved