OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНАТА СИСТЕМА ЗА ПРОДАЖБА НА АВТОБУСНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО РЕДОВНИ ЛИНИИ НА "Етап-Адресс" И „ГРУП ПЛЮС” ЕООД

Общите условия за ползване на автоматизираната система за продажба на автобусни билети /системата/ на сайта etapgroup.com уреждат единствено взаимоотношенията между потребителите на системата (по-долу за краткост наричани ПОТРЕБИТЕЛ) и "Етап-Адресс", респективно собственик на системата "Етап-Адресс" гр. София /по-долу за краткост наричан само"Етап-Адресс"/.
“ПОТРЕБИТЕЛ” по смисъла на тези Общи условия е всяко лице, което използва услугите на системата, със свободен общ достъп.
Настоящите общи условия дават информация и съдържат правилата за работа и потребление на системата от всеки ПОТРЕБИТЕЛ. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на системата, от първоначалното влизане в нея до напускането й, а в случай на закупуване на автобусен билет – до момента на неговото фактическо получаване.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА "Етап-Адресс"
"Етап-Адресс" посредством etapgroup.com има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират.
Чрез своята автоматизирана система за продажба на автобусни билети "Етап-Адресс" предлага услугите по продажба на автобусни билети. "Етап-Адресс" не поема задължението за осигуряване на помощ и инструкции за ползване на системата.
"Етап-Адресс" има право да променя технологията, дизайна и функционалностите на сайта, на автоматизираната система за продажба на автобусни билети и на предоставяните услуги без предварително известяване.
"Етап-Адресс" има право да ограничи достъпа на отделни или всички свои ПОТРЕБИТЕЛИ до част от услугите или до всички услуги на сайта.
Лични данни на потребителите се събират чрез тази интернет страница и обработват от "Етап-Адресс" и неговите партньори единствено за нуждите на предоставянето на онлайн резервация на автобусни билети, при строго спазване на изискванията на законодателството в България.
"Етап-Адресс" не носи отговорност за съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които присъстват на сайта etapgroup.com. Отговорност за тях носят единствено рекламодателите.
С диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата, "Етап-Адресс" посредством etapgroup.com събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид - дата/час на посещенията на сайта, IP адрес, тип на операционната система, разделителна способност, тип на браузъра, последен посетен сайт и др.
За целите на рекламата, както и за социологически и статистически цели, "Етап-Адресс" може да предоставя на трети лица и медии обобщена информация от сайта etapgroup.com
"Етап-Адресс" не гарантира, че потокът информация от и към електронната информационно-търговска система няма да бъде следен и/или записван от трети страни.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите за продажба на билети на etapgroup.com в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и правилата.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи лична отговорност пред закона за всички свои действия, извършени чрез услугите за продажба билети на etapgroup.com.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с това, че част от персонала на "Етап-Адресс" в зависимост от задълженията си, има достъп до следната информация: имейл адрес, IP адреси, и др., но няма право да ги разгласява/разпространява, освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп, чрез etapgroup.com до чужди профили и директории, софтуер, мрежи, компютри и други устройства.
За целите на рекламата, както и за социологически и статистически цели, etapgroup.com може да предоставя на трети лица и медии обобщена информация.
"Етап-Адресс" не носи отговорност за изложената информация или последиците от ползването на други уебсайтове, до които etapgroup.com осигурява връзка.

"Етап-Адресс" не носи отговорност за загубен или унищожен билет от клиент и НЕ ИЗДАВА ДУБЛИКАТИ НА БИЛЕТИ.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Съдържанието, предоставено от etapgroup.com (изображения, текстове, видео, лога, марки, софтуер, и т.н.) е собственост на "Етап-Адресс" и/или на неговите партньори, доставчици и потребители. Всяко пълно или частично възпроизвеждане на съдържанието е предмет на отделно писмено споразумение с"Етап-Адресс" и/или авторите му.

ПОКУПКА НА АВТОБУСЕН БИЛЕТ
Към момента можете да осъществите онлайн покупка на автобусен билет от автоматизираната система за продажба на автобусни билети само по начин и чрез предвидените за това форми в etapgroup.com. следните стъпки:
изберете желаното направление
изберете вид на билета еднопосочен / двупосочен
натиснете бутона „купи сега”
в отворения нов прозорец, избирате дата на тръгване и дата на връщане / в случай, че сте избрали да закупите двупосочен билет/ и натискате бутона „намери”. Натискането на бутона „намери” не е задължително, тъй като системата сама генерира възможните часове за тръгване на избраните от Вас дати, когато те са избрани от опцията „календар” до полетата за избор на дата.
В отвореното ново меню избирате възможен час на тръгване.
При двупосочен билет след като сте избрали възможен час на тръгване, изберете и час на връщане на желаната от Вас дата.
От колонките вдясно изберете Вашето място в автобуса, оцветените в бяло места със съответните номера са свободни.
След след като направите Вашия избор, избраното от Вас място се оцветява в жълт цвят.
В така отвореното меню се, съдържа информация за стойноста на билета.
В съответните полета задължително въведете Име и Фамилия, телефон за връзка и и E-mail.
Следващата стъпка на заплащане на автобусния билет чрез системата”БОРИКА”
"Етап-Адресс" чрез etapgroup.com ще Ви уведоми за потвърждавне на извършеното от Вас плащане на закупения автобусен билет, чрез съобщение на указания от Вас E-mail. Фактическото получаване на билета се осъществява на касите на "Етап-Адресс" на територията на страната, не по-късно от 40 /четиридесет/ минути преди указания час за тръгване. При фактическо получаване на билета, потребителя /пътника/ указва номер на билета получен, чрез автоматичната система за продажба на автобусни билети на E-mail . В случай, че при покупка на билета, потребителя / пътника/ е използвал намаление, при фактическото получаване на билета трябва да предостави документ, който е основание за ползване на намалението. В случай, когато потребителя / пътника не представи надлежен документ или се установи нарушение в подадената от него информация, потребителя / пътника/ се задължава да доплати сумата за билета или да се откаже от правото си да извърши своето пътуване, като парите за билета няма да му бъдат възстановени. Посочването на непълни или неверни данни в указаните форми може да направи покупката на автобусен билет невалидна. В тези случаи "Етап-Адресс" не носи отговорност за осъществяванто на покупката на автобусен билет и изълнение на превоза.
ПРЕЗ АВТОМАТИЗИРАНАТА СИСТЕМА ЗА ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ НА "Етап-Адресс" НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАКУПУВАТ ОНЛАЙН БИЛЕТИ ЗА ДЕЦА ОТ 0 ДО 7 ГОДИНИ (БЕЗПЛАТНИ БИЛЕТИ) И ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ (50% НАМАЛЕНИЕ ОТ РЕДОВНАТА ЦЕНА НА БИЛЕТА). ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО НА БИЛЕТИ ЗА ДЕЦА ДО 10 ГОДИНИ СЕ ИЗИСКВА ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ ГОДИНИ НА ДЕТЕТО. ЗАКУПУВАНЕТО НА БИЛЕТИ ЗА ДЕЦА СТАВА САМО И ЕДИСТВЕНО НА КАСА.

ПРОМЯНА НА ДАТА ЗА ПЪТУВАНЕ, ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ ЗА ЗАКУПЕНИ БИЛЕТИ
1.ПОТРЕБИТЕЛИ, закупили автобусни билети чрез etapgroup.com за редовните автобусни линии на "Етап-Адресс" И „ГРУП ПЛЮС” ЕООД и получили потвърждение за извършените от тях плащания съобразно общите правила на сайта на указания от него E-mail имат право :
1.1.Да променят датата и часа пътуване::
1.2.Промяната на дата и/или часа на пътуването, може да бъде извършена от лицата закупили билети за редовните автобусни линии на "Етап-Адресс" и „ ГРУП ПЛЮС” ООД само на билетните каси на дружествата на територията на страната, не по - късно от 30 минути преди часа на тръгване по редовната автобусна линия за която е закупен билета. За презаверката на билета се заплаща такса от 2 (два) лева.
1.3. За извършване на промяна в дата и/или часа на пътуването, потребителя трябва да указва номер на билета получен, чрез автоматичната система за продажба на автобусни билети на E-mail и/или да представи издадения от Дружеството – превозвач автобусен билет /касова бележка/ .
1.4. За закъснение по обективни причини превозвачът не носи отговорност.
1.5. При неосъществяване на пътуването по вина на "ЕТАП-АДРЕСС" АД, същата възстановява само стойността на неосъществената част от маршрута.
1.6. При неявяване на потребителя / пътника или пристигането му след часа на тръгване на автобуса, превозвачът не възстановява суми и не презаверява билети.

2.ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ ЗА ЗАКУПЕНИ БИЛЕТИ
2.1.Лицата закупили билети за редовните автобусни линии на "Етап-Адресс" и „ ГРУП ПЛЮС” ООД, имат право да се откажат от пътуване и да върнат закупените билети, при следните условия:
2.2. При деклариран отказ от пътуване от страна на потребител /пътник/ в срок не по-малък от 24 часа преди часа на тръгване по редовната автобусна линия за която е закупен билета, Дружеството –превозвач връща на потребителя /пътник/ платената за билета сума, като удържа от нея сумата от 2 /два / лева.
2.3. При деклариран отказ от пътуване от страна на потребител /пътник/ в срок по-малък от 24 часа преди часа на тръгване по редовната автобусна линия за която е закупен билета, Дружеството –превозвач връща на потребителя /пътник/ 70 /седемдесет/ процента от платената за билета сума.
2.3.1. ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ ЗА ЗАКУПЕНИ ДВУПОСОЧНИ /ОТИВАНЕ-ВРЪЩАНЕ/ БИЛЕТИ
2.3.2. Потребителят /пътник/ има право, да декларира отказ от пътуване и да върне закупения билет двупосочен билет в цялост, при следните условия:
- в срок от не по-малък от 24 часа, преди часа на тръгване по редовната автобусна линия на първото по ред пътуване /отиване/ , пътникът може да декларира отказ от пътуване за двете посоки, за които е издаден двупосчния билет. В този случай, Дружеството –превозвач връща на потребителя /пътник/ платената за двупосочния билет сума, като удържа от нея сумата от 2 /два / лева. - Потребителят /пътник/ има право, да декларира отказ от второто по ред пътуване /връщане/ от закупения двупосочен билет, 40 /четиридесет/ минути преди часа на тръгване, като в този случай, Дружеството –превозвач връща на потребителя /пътник/, 70 /седемдесет/ процента от половината стойност, заплатена от потребителя /пътник/ за двупосочния билет.
- в срок по-малък от 24 часа, преди часа на тръгване по редовната автобусна линия на първото по ред пътуване /отиване/ , пътникът може да декларира отказ от пътуване за двете посоки, за които е издаден двупосчния билет. Отказ от пътуването трябва да бъде направен не по-късно от 40 /четиридесет/ минути преди часа на тръгване.
2.4. При деклариран отказ от пътуване, потребителя трябва да указва номер на билета получен, чрез автоматичната система за продажба на автобусни билети на E-mail и/или да представи издадения от Дружеството – превозвач автобусен билет /касова бележка/ .
2.4. Декларирането на отказ от пътуване и връщане/ получаване на платени суми, се извършва лично от потребител /пътник/ само на билетните каси на Дружествата на територията на страната.
2.5. Връщане на парични суми на потребител /пътник/, които са заплатени чрез карта на пос устройство или онлайн , се извършва чрез възстановяване на паричните суми по картата, от която е извършено плащането.


2.2  ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ ЗА ЗАКУПЕНИ ОНЛАЙН БИЛЕТИ
2.2.1. Лицата закупили ОНЛАЙН  билети за редовните автобусни линии на "Етап-Адресс" и „ ГРУП ПЛЮС” ООД, имат право да се откажат от пътуване и да върнат закупените ОНЛАЙН билети, при следните условия:
2.2.2 При деклариран отказ от пътуване от страна на потребител /пътник/ в срок не по-малък от 24 часа преди часа на тръгване по редовната автобусна линия, за която е закупен ОНЛАЙН билета, Дружеството –превозвач връща на потребителя /пътник/ платената за ОНЛАЙН билета сума ПО БАНКОВ ПЪТ / ПО КАРТАТА, С КОЯТО Е ЗАКУПЕН БИЛЕТЪТ/, като удържа от нея сумата от 2 /два / лева.
2.2.3. При деклариран отказ от пътуване от страна на потребител /пътник/ в срок по-малък от 24 часа преди часа на тръгване по редовната автобусна линия за която е закупен ОНЛАЙН билета, Дружеството –превозвач връща на потребителя /пътник/ ПО БАНКОВ ПЪТ / ПО КАРТАТА, С КОЯТО Е ЗАКУПЕН БИЛЕТЪТ/ 70 %/седемдесет процента/ от платената за ОНЛАЙН билета сума.
2.3. ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ ЗА ЗАКУПЕНИ ДВУПОСОЧНИ /ОТИВАНЕ-ВРЪЩАНЕ/ ОНЛАЙН БИЛЕТИ
2.3.1. Потребителят /пътник/ има право, да декларира отказ от пътуване и да върне закупения ОНЛАЙН двупосочен билет в цялост, при следните условия:
- в срок от не по-малък от 24 часа, преди часа на тръгване по редовната автобусна линия на първото по ред пътуване /отиване/ , пътникът може да декларира отказ от пътуване за двете посоки, за които е издаден двупосчния ОНЛАЙН билет. В този случай, Дружеството –превозвач връща на потребителя /пътник/ ПО БАНКОВ ПЪТ / ПО КАРТАТА, С КОЯТО Е ЗАКУПЕН БИЛЕТЪТ/  платената за двупосочния ОНЛАЙН билет сума, като удържа от нея сумата от 2 /два / лева. - Потребителят /пътник/ има право, да декларира отказ от второто по ред пътуване /връщане/ от закупения двупосочен ОНЛАЙН билет, 40 /четиридесет/ минути преди часа на тръгване, като в този случай, Дружеството –превозвач връща ПО БАНКОВ ПЪТ / ПО КАРТАТА, С КОЯТО Е ЗАКУПЕН БИЛЕТЪТ/ на потребителя /пътник/, 70% /седемдесет процента/ от половината стойност, заплатена от потребителя /пътник/ за двупосочния ОНЛАЙН билет.
- в срок по-малък от 24 часа, преди часа на тръгване по редовната автобусна линия на първото по ред пътуване /отиване/ , пътникът може да декларира отказ от пътуване за двете посоки, за които е издаден двупосчния ОНЛАЙН билет. Отказ от пътуването трябва да бъде направен не по-късно от 40 /четиридесет/ минути преди часа на тръгване.
2.3.2. При деклариран отказ от пътуване, потребителя трябва да указва номер на ОНЛАЙН билета получен, чрез автоматичната система за продажба на автобусни билети на E-mail и да представи издадения от Дружеството – превозвач автобусен билет /касова бележка/ .
2.3.3. Декларирането на отказ от пътуване и връщане/ получаване на платени суми, се извършва САМО И ЕДИНСТВЕНО ПО БАНКОВ ПЪТ / ПО КАРТАТА, С КОЯТО Е ЗАКУПЕН БИЛЕТЪТ/.
2.3.4. Декларирането на отказ от пътуване се извършва САМО И ЕДИНСТВЕНО НА НЯКОЯ ОТ КАСИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ (КОМИСИОНЕРИТЕ) НА ДРУЖЕСТВОТО НЯМАТ ПРАВО ДА ПРИЕМАТ ОНЛАЙН БИЛЕТИ ЗА ВРЪЩАНЕ.


ЦЕНИ
Цените, на билетите обявени на etapgroup.com са в български лева с включен 20% ДДС.
"Етап-Адресс" си запазва правото да променя цените, обявени чрез etapgroup.com по всяко време и по свое усмотрените. В случай на промяна на цената, за покупна цена на билета е в сила цената към момента на заплащане  от ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством установената за това форма за etapgroup.com.

ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ и БАГАЖ

ППри превоза на пътнци по редовните автобусни линии на "Етап-Адресс" и „ГРУП ПЛЮС” ЕООД, пътниците са длъжни да спазват следните правила:
Всеки пътник има право да превози безплатен багаж както следва:
Ръчен багаж –
1 багажна единица – до 5 kг. с размери- до 55 x 40 x 23 см.
В багажните отделения на превозното средство
1 една багажна единица
за всяка багажна единица натоварена в багажните отделения на превозното средство, пътника получава багажна разписка, съгласно разредбите на чл. 39 от ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ.
Не се допуска превоз на багаж, без издаване на багажна разписка или превоз на багаж, който не принадлежи на пътник, който не пътува в автобуса.
Всеки допълнителен багаж, извън горепосочените и независмо от размера, се заплаща на каса 5.00 лв., за което се издава фискален бон.

Не се разрешава поставяне и пренасяне в багажните единици, превозвани в багажните отделения на автобусите:
- на изделия от благородни метали, полускъпоценни и скъпоценни камъни, преносими компютри, компютърни конфигурации, GSM апарати, всякаква видео, аудио и фото техника, оптически уреди и/или части и елементи за тях, предмети с нумизматична и художествена стойност, парични средства, ценни книжа, документи,  пътнически чекове, кредитни и дебитни карти.
В случай на цялостната или частичната липса или повреда на багаж, съдържащ предмети описани в предходното изречене , "Етап-Адресс" И „ГРУП ПЛЮС” ЕООД , не носят отговорност и няма да възстновяват тяхната стойност , при евентуално изплащане  на обезщетение.
Абсолютно се забранява :
поставяне и пренасяне в багажните единици, превозвани в багажните отделения на автобусите на:
- огнестрелни оръжия и боеприпаси / притежаваните от гражданите огнестрелни оръжия и боеприпаси, за самоотбрана, лов, спортни, културни цели и за колекциониране, се превозват като ръчен багаж при спазване на разпоредбите на действуващата нормативна уредба./
- експлозиви и запалителни вещества и устройства
- капсул-детонатори,
- детонатори и фитили,
- мини, гранати и други заредени с взривни вещества контейнери,
- фойерверки и други пиротехнически средства,
- димни бомби и патрони,
- динамит, барут и пластични взривни вещества
- лесно запалими химически вещества.

ПРЕВОЗ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ЛИЦА НАМАЛЕНА ПОДВИЖНОСТ
Уважаеми пътници, с цел спазване на приложимите изисквания за безопастност, установени от международното право, правото на Съюза или националаното право, и с цел спазване на изскванията за защита на Вашето здраве и безопастност, установени от компетентните органи, Ви молим преди закупуване на билет/и за  превоз на лица с увреждания или с намалена подвижност, да се свържете с нас на телефон 02/9453939, за получаване на информация във връзка с  безопастностността или осъществимостта на превоза.

ПРЕВОЗ НА ЖИВОТНИ
В автобуси на "Етап-Адресс" И „ГРУП ПЛЮС” ЕООД се допускат и пътуват безплатно само кучета – водачи на незрящи хора и кучета в обучение като водачи на незрящи хора, както и техния обучител след представяне на ветеринарно медицински паспорт на кучето и заверена карта, удостоверяваща статута му.

За всички останали случаи, които не са изрично описани в настоящите общи условия се прилагат рапоредбите на ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ и НАРЕДБА № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

За нас

Ние предлагаме богат избор на маршрути и се стремим да осигурим условия за комфортно и сигурно пътуване по нашите автобусни линии.

© 2019 Etap Adress & Grup Plus All rights reserved